DU LỊCH

Tìm hiểu về Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên

Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên- Tây Nguyên thuộc vùng cao nguyên trung bộ của Việt Nam, nơi đây nổi tiếng với rất nhiều lễ hội, thức ăn cũng như là văn hóa, Đặc biệt Lễ hội Cồng chiêng là một nét văn hóa cũng như một lễ hội lớn của người dân đồng bào Tây Nguyên

Read more